Dostępne wierszyki do wykorzystania (istnieje możliwość przesłania własnych wierszyków).

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

Wierszyki na ślub
„Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno
Odtąd Jedno, chociaż nadal Dwoje…”

Jan Paweł II

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

Niech słowo „kocham” jeszcze
raz z ust Twoich usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę..

A. Mickiewicz

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Kochać, to nie znaczy patrzeć
na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym
samym kierunku.”

Antoine de Saint Exupery

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Na wspólną radość,
na chleb powszedni,
na poranne otarcie oczu
w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie
wybieram Ciebie.”

K. I. Gałczyński

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym …”

George Sand

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego,
Miłość nigdy nie ustaje.”

z I Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Wierz mi są dusze dla siebie stworzone.
Niech je w przeciwną los potrąci stronę,
One wbrew losom, w tym lub w tamtym świecie,
Znajdą, przyciągnął i złączą się przecie.”

A. Fredro

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Miłość zaczyna się wtedy,
kiedy szczęście drugiej osoby
jest ważniejsze niż Twoje.”

Goethe

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Nie wystarczy pokochać…
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez życie.”

K. I. Gałczyński

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Już teraz wiem, że dni są tylko po to,
By do Ciebie wracać każdą nocą złotą.
Nie znam słów, co mają jakiś większy sens,
Jeśli tylko jedno- jedno tylko wiem.
Być tam, zawsze Tam, gdzie Ty!”

J. Skubikowski

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„… i przez wieczność, przez wieczność
świecić będą nasze ślubne obrączki…”

K. I. Gałczyński

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie.”

ks. Jan Twardowski

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Nie obiecuję Ci wiele
Bo tyle to prawie nic
Najwyżej wiosenną zieleń
Najwyżej pogodne dni
Najwyżej uśmiech na twarzy
I dłoń w potrzebie
Nie obiecuję Ci wiele, bo tylko
Po prostu siebie.”

Walt Whitman

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Kocham Ciebie – to znaczy: chcę z Tobą
Podźwignąć ciężar co się życiem zowie,
Być domu Twego światłem i ozdobą
I nieść Co pokój, ciszę i zdrowie…”

M. Konopnicka

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Na marmurowej wyrył płycie czas,
Wieczne prawo dla ludzkości,
Nic piękniejszego ponad życie,
W życiu nic ponad czar miłości.”

Lope de Vega

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Rękę Ci daję!
Miłość Ci daję cenniejszą niż pieniądz.
Siebie Ci daję…”

W. Whitman

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze,
w radości i smutku, bez względu
na dobry czy zły los.”

Jan Paweł II

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą,
Nie dopuszcza się bezwstydu,
Nie szuka swego,
Nie unosi się gniewem,
Nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
Wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…”

1 Kor. 13, 4-8

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie
Nie można ani zobaczyć ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem.”

H. Keller

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„ …Ten Pan i ta Pani
są na siebie skazani…”

Sztaudynger

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Choćbym miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał całą wiedzę,
i choćbym miał pełnię wiary,
tak żebym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.”

z I Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

„Gdyby na świecie wszystko działo się rozumnie,
nic by się nie działo.”

F. Dostojewski

Personalizacja - Wierszyki DrogaDoSlubu

Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz
Czym jest miłość, jaki jest jej sens
Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz
Mów do mnie szeptem
Co dalej jest? Co dalej jest?
Jeśli się nie boisz mówić nic
Jeśli się nie boisz mówić nie
Jeśli wszechświat to wszystko
Powiedz, może wiesz?
Co dalej jest? Co dalej jest?
Jeśli zawsze znasz odpowiedź, jeśli wiesz
Czym jest miłość, jaki jest jej sens
Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz
Mów do mnie czule
Mów do mnie jeszcze
Kocham Cię.

Chłopcy z Placu Broni – Kocham Cię